Er voor kiezen om gebruik te maken van crepi voor wat de afwerking van je gevel betreft is een verstandige keuze. Niet alleen kan je op deze manier (terug) een mooie uitstraling realiseren, daarnaast is het ook nog eens zo dat je door het aanbrengen van bepleistering een extra beschermlaag kan creëren tegen de weersinvloeden. Crepi plaatsen is mogelijk op twee verschillende manieren. Zo heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een siliconen of een minerale pleister welke al dan niet kan worden gecombineerd met isolatie. Zou jij ook graag meer informatie willen hebben met betrekking tot crepi plaatsen? In dat geval kan de informatie welke is terug te vinden op deze pagina voor jou absoluut zeer interessant zijn!

Hoe wordt crepi geplaatst?

In het merendeel van de gevallen wordt er voor gekozen om de plaatsing van crepi uit te besteden aan een gespecialiseerde vakman. Deze zal in principe altijd in vier stappen werken. In eerste instantie zijn er wat dit betreft de voorbereidende werken welke dienen te gebeuren. Wanneer de voorbereiding is afgerond zal er over worden gegaan tot het plaatsen van de hoekprofielen evenals het aanbrengen van het wapeningsnet. Finaal zal er uiteindelijk voor worden gekozen om de gevelbepleistering aan te brengen. Wij hebben de verschillende, te volgen stappen met betrekking tot de plaatsing van crepi in ieder geval nog even stapsgewijs voor jou op een rijtje gezet middels het onderstaande overzicht.

Stap 1: De voorbereidende werken

In eerste instantie dienen er zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven enkele voorbereidende werkzaamheden te worden uitgevoerd. Het gaat hierbij in eerste instantie om het voorzien van de nodige materialen. Denk hierbij niet uitsluitend aan een steiger en / of een afvalcontainer, maar ook aan alle benodigde machines evenals het noodzakelijke gereedschap, etc. Daarnaast is het eveneens aan te raden om de omgeving af te dekken. Op deze manier wordt voorkomen dat mogelijke voetpaden, opritten evenals terrassen gedurende de werkzaamheden vuil worden. Kies er bij voorkeur eveneens altijd voor om ook de ramen, deuren en dorpels goed af te schermen met behulp van een speciale folie.

Stap 2: Het plaatsen van de hoekprofielen

Wanneer de voorbereiding is afgerond is het tijd geworden om de hoekprofielen te plaatsen. Deze doen dienst als geleider van het pleistermateriaal en moeten tegelijkertijd ook instaan voor de versteviging van de gevelhoeken. Een correcte plaatsing is voor wat de hoekprofielen betreft een absolute must. Dit niet in het minst omdat enkel en alleen zo kan worden voorkomen dat er achteraf vocht onder terechtkomt. Dit zou gedurende de winter namelijk kunnen zorgen voor het ontstaan van bepaalde (vorst)schade aan de gevel.

Stap 3: Het aanbrengen van het wapeningsnet

In het merendeel van de gevallen wordt er voor gekozen om een zogenaamd wapeningsnet aan te brengen onder de uiteindelijke crepilaag. Dit is noodzakelijk voor wat het overbruggen van barsten en scheuren in de buitenmuur betreft. Bovendien zorgt het toepassen van een wapeningsnet er eveneens voor dat er een nette en bovendien ook egale afwerking van de gevel kan worden gerealiseerd. Heb je er voor gekozen om de crepi aan te brengen in combinatie met gevelisolatie? Dan zal het isolatienet rechtstreeks op de isolatieplaten worden aangebracht. Deze isolatieplaten worden op hun beurt met behulp van lijm vastgemaakt aan de gevel.

Stap 4: De crepi plaatsen

De vierde stap heeft betrekking tot het daadwerkelijk aanbrengen van de crepi. Wat dit betreft dient er rekening te worden gehouden met het soort pleister waar gebruik van wordt gemaakt. Zo bestaat er een verschil tussen een siliconenpleister en een minerale pleister. Heb je er voor gekozen om gebruik te maken van een siliconenpleister? In dat geval moet je stil blijven staan bij het feit dat deze altijd in verschillende lagen wordt aangebracht, namelijk:

  1. De basislaag welke mogelijks wordt verstevigd met een wapeningsnet;
  2. De hechtingslaag;
  3. De afwerklaag onder de vorm van de siliconen crepi zelf;

Bovendien is het bij een kunstharspleister steeds mogelijk om een keuze te maken uit verschillende kleuren en ook korrelgroottes. Zorg er voor dat je hier goed over nadenkt, want beide zaken zijn uiteraard bepalend voor de uiteindelijke uitstraling waar de gevel over zal komen te beschikken. Bovendien is het mogelijk om deze pleister niet alleen met de hand, maar ook met behulp van een spuitmachine op de gevel aan te brengen.

Stap 5: De afwerking van je crepi gevel

Wanneer de crepi gevel is gerealiseerd is het nog kwestie van de naden goed af te dichten. Op de plaatsen waar het pleisterwerk aansluiting vindt met de ramen en deuren zal er met behulp van een passende siliconenkit een afdichting worden gerealiseerd. Nadat er nog een laatste inspectie heeft plaatsgevonden en het schrijnwerk (indien vereist) terug proper is gemaakt kan er worden gestart met bijvoorbeeld het afbreken van mogelijke steigers en het verwijderen van eventueel afval welke tijdens de werkzaamheden is ontstaan. Wil jij liever zelf crepi plaatsen in plaats van dit karwei uit te besteden aan gespecialiseerde vakmensen? In dat geval zal dit stappenplan voor jou ongetwijfeld zeer interessant blijken te zijn!